Quiz – தமிழ் சினிமா Titles

இங்கு சில தமிழ் சினிமா Title-கள் மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன …. கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம் !!! ?

Quiz Difficulty Level : 

1.)

Title 1
Title 1

 

 

 

 

 

2.)

Title 2
Title 2

 

 

 

 

 

3.)

Title 3
Title 3

 

 

 

 

 

 

4.)

Title 4
Title 4

 

 

 

 

 

5.)

Title 5
Title 5

 

 

 

 

 

6.)

Title 6
Title 6

 

 

 

 

7.)

Title 7
Title 7

 

 

 

 

 

8.)

Title 8
Title 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.)

Title 9
Title 9

 

 

 

 

10.)

Title 10
Title 10

 

 

 

 

 

 

ரொம்ப சுலபம் தான் .. முயற்சியுங்களேன் பார்க்கலாம் 🙂

Share with your friends !

Leave a Reply

Your email address will not be published.